Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie […]

AKTUALIZACJA 22.08.2019

Ustawa z dn. 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Link do Ustawy


6 sierpnia Prezydent podpisał Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. (dalej: ustawa nowelizująca) zmieniającą ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm.) oraz siedem innych ustaw.

Najważniejszą zmianą dot. stacji demontażu pojazdów jest przedłużenie terminu do 5 marca 2020r. celem przystosowania decyzji na wytwarzanie i przetwarzanie oraz zbieranie odpadów do nowych regulacji.

Szczegółowe zmiany opisuje informacja.