Konferencja uzgodnieniowa dot. projektu Rozporządzenia w sprawie wymagań ppoż – podsumowanie

W dniu 18 lipca 2019 roku odbywała się Konferencja uzgodnieniowa dot. projektu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Dyskusja nad zagadnieniami prawnymi trwała ponad pięć godzin. Z ramienia Stowarzyszenia EKO-AUTO branżę reprezentowali członek Stowarzyszenia, Marcin Łomzik oraz Prezes Stowarzyszenia, Jakub Smakulski.

Konferencja miała merytoryczny charakter, co dało się obserwować po jakości wnoszonych uwag do projektu Rozporządzenia. Stowarzyszenie EKO-AUTO okazało się najbardziej skuteczną organizacją w swojej branży, ponieważ uwzględniono w całości oraz częściowo sześć z dziesięciu złożonych uwag. Inne organizacje branżowe miału uwzględnione tylko dwie uwagi częściowo i pozostałe odrzucone.

Warto pokreślić, że przedstawiciele Stowarzyszenia EKO-AUTO przedstawili najwięcej propozycji rozwiązań do projektowanego aktu prawa spośród organizacji branżowych skupiających podmioty zajmujące się recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji. Merytoryczna dyskusja nadal jest najważniejszym elementem działalności naszej organizacji.
W kilku paragrafach udało się umieścić stacje demontażu pojazdów w ramach wyłączeń od wybranych przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową. Kwestia klasyfikacji odpadów w postaci pojazdów jako odpadów niepalnych została zamknięta jeszcze przed oficjalną dyskusją. Prowadzący jednoznacznie odniósł się do tego zagadnienia. Podkreślenia wymaga również zaangażowanie p. Łomzika jako prowadzącego dużą stację demontażu pojazdów, który wspierał w zagadnieniach praktycznych Prezesa Smakulskiego. Wskazywane rozwiązania dotyczyły zarówno małych i średnich przedsiębiorców. Dużo energii poświęcono na przekonanie prowadzących spotkanie, aby dokonać wydłużenia terminów wejścia w życie postanowień Rozporządzenia. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji obiecali pochylić się jeszcze raz nad przedstawionymi postulatami. Przedstawicielom Stowarzyszenia EKO-AUTO szczególnie zależało na uniknięciu sytuacji, że operaty przeciwpożarowe będą musiały być ponownie opracowywane. Planowany projekt zakłada ochronę interesów podmiotów, które są w trakcie uzgadniania warunków zawartych w operatach przeciwpożarowych z komendantami Państwowej Straży Pożarnej.