Wizyta w Ministerstwie Przedsiębiorczości

W dniu 8 kwietnia 2019 roku Prezes Stowarzyszenia
EKO-AUTO Jakub Smakulski uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Omawiane były sprawy związane z przepisami dotyczącymi certyfikacji części samochodowych.

Poruszono również problem badań technicznych pojazdów, a w szczególności wskazano na luki w w systemie umożliwiające poruszanie się pojazdów, które powinny zostać poddane demontażowi w stacji demontażu pojazdów. Określono również propozycje zmian w przepisach odnośnie dopuszczenia do obrotu przedmiotów i wyposażenia części pojazdów związanych z bezpieczeństwem użytkowania pojazdów i ochrony środowiska.

Szczegółowe wyniki ustaleń zostaną przedstawione członkom Stowarzyszenia EKO-AUTO w najbliższym czasie.