UWAGA! Nowe wzory druków ewidencji dla SDP

W najbliższym czasie pojawią się zaktualizowane druki m. in.  kart przekazania odpadu, kart ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kart ewidencji odpadu.

Zmiany opierają się przede wszystkim na wyeliminowaniu konieczności równoległego posługiwania się przez przedsiębiorców
numerami REGON i NIP. Usuwa się wobec tego konieczność umieszczania nr REGON.

Numerem „podstawowym” ma pozostać nr NIP.

Na karcie przekazania odpadu w rubrykach dotyczących odpowiednio potwierdzenia przekazania odpadów, potwierdzenia przyjęcia odpadów do transportu i wykonaniu usługi transportu oraz potwierdzenia przyjęcia odpadu zmienione zostały opisy poprzez wykreślenie wyrazu „pieczęć”, a tym samym zmianie uległo ich brzmienie z „data, pieczęć i podpis” na „data i podpis”.

Druki mają obowiązywać od 1 maja 2019 roku.

Jak tylko pojawi się odpowiednie rozporządzenie przekażemy nowe wzory druków członkom Stowarzyszenia EKO-AUTO.

Link do rozporządzenia