Stanowisko Komendanta Straży Pożarnej w sprawie operatów przeciwpożarowych

W związku z koniecznością zmian decyzji dla stacji demontażu pojazdów Stowarzyszenie wystąpiło do Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o zajęcia stanowiska w sprawie zakresu operatu przeciwpożarowego.

Członkowie Stowarzyszenia EKO-AUTO otrzymają kopię stanowiska na adres mailowy do korespondencji.