TERMINY SPRAWOZDAWCZE

Przypominamy, iż stacje demontażu pojazdów w okresie sprawozdawczym powinny rozliczyć się z następujących obowiązków:

31.01.2019

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

ODPADY KOMUNALNE – SPRAWOZDANIE DLA ZBIERAJĄCYCH

28.02.2019

raport do KOBiZE

15.03.2019

SPRAWOZDANIE O POJAZDACH

ZBIORCZE ZESTAWIENIE O ODPADACH

SPRAWOZDANIE O OPAKOWANIACH

31.03.2019

GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA