Walka z szarą strefą – kontynuacja działań EKO-AUTO

W mediach coraz częściej pojawiają się informacje o podejmowanych akcjach  w związku z działającymi w sposób nielegalny punktami, gdzie demontuje się pojazdy.

Link do artykułu na portalu sozosfera.pl

Stowarzyszenie EKO-AUTO realizując jeden ze swoich głównych celów statutowych nieustannie współpracuje z  wojewódzkimi inspekcjami ochrony środowiska w likwidowaniu miejsc nielegalnego demontażu.

Z uwagi na procedury administracyjne wiąże się to z czasem niemniej efekty naszych działań są od dawna odczuwalne dla branży.

Zachęcamy do informowania nas o szarej strefie, abyśmy mogli cały czas walczyć o dobro legalnie działającej branży recyklingu.

UWAGA! Nowe wzory druków ewidencji dla SDP

W najbliższym czasie pojawią się zaktualizowane druki m. in.  kart przekazania odpadu, kart ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kart ewidencji odpadu.

Zmiany opierają się przede wszystkim na wyeliminowaniu konieczności równoległego posługiwania się przez przedsiębiorców
numerami REGON i NIP. Usuwa się wobec tego konieczność umieszczania nr REGON.

Numerem „podstawowym” ma pozostać nr NIP.

Na karcie przekazania odpadu w rubrykach dotyczących odpowiednio potwierdzenia przekazania odpadów, potwierdzenia przyjęcia odpadów do transportu i wykonaniu usługi transportu oraz potwierdzenia przyjęcia odpadu zmienione zostały opisy poprzez wykreślenie wyrazu „pieczęć”, a tym samym zmianie uległo ich brzmienie z „data, pieczęć i podpis” na „data i podpis”.

Druki mają obowiązywać od 1 maja 2019 roku.

Jak tylko pojawi się odpowiednie rozporządzenie przekażemy nowe wzory druków członkom Stowarzyszenia EKO-AUTO.

Link do rozporządzenia

Wizyta w Ministerstwie Przedsiębiorczości

W dniu 8 kwietnia 2019 roku Prezes Stowarzyszenia
EKO-AUTO Jakub Smakulski uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Omawiane były sprawy związane z przepisami dotyczącymi certyfikacji części samochodowych.

Poruszono również problem badań technicznych pojazdów, a w szczególności wskazano na luki w w systemie umożliwiające poruszanie się pojazdów, które powinny zostać poddane demontażowi w stacji demontażu pojazdów. Określono również propozycje zmian w przepisach odnośnie dopuszczenia do obrotu przedmiotów i wyposażenia części pojazdów związanych z bezpieczeństwem użytkowania pojazdów i ochrony środowiska.

Szczegółowe wyniki ustaleń zostaną przedstawione członkom Stowarzyszenia EKO-AUTO w najbliższym czasie.

TERMINY SPRAWOZDAWCZE

Przypominamy, iż stacje demontażu pojazdów w okresie sprawozdawczym powinny rozliczyć się z następujących obowiązków:

31.01.2019

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

ODPADY KOMUNALNE – SPRAWOZDANIE DLA ZBIERAJĄCYCH

28.02.2019

raport do KOBiZE

15.03.2019

SPRAWOZDANIE O POJAZDACH

ZBIORCZE ZESTAWIENIE O ODPADACH

SPRAWOZDANIE O OPAKOWANIACH

31.03.2019

GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Będą nowe zaostrzone przepisy dot. aut z filtrami DPF

Nowe zaostrzone przepisy, o których poinformował resort środowiska najmocniej uderzą w kierowców aut z wyciętym filtrem DPF.

– W celu ograniczenia nieprawidłowości w zakresie emisji spalin samochodowych Rząd Rzeczypospolitej Polskiej postanowił wprowadzić rozszerzony zakres kontroli oraz częściową zmianę metodyki badawczej przeprowadzanego cykliczne okresowego badania technicznego pojazdów, w zakresie badania emisji spalin m.in. zadymienia – zapowiedział Mariusz Orion Jędrysik, sekretarz stanu w resorcie środowiska. – Projektowane przepisy nowelizujące ustawę – Prawo o ruchu drogowym, przewidują wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości spalin pojazdu poddawanego okresowemu badaniu technicznemu przez stacje kontroli pojazdów – dodał.

Pełna treść artykułu

Prace nad systemem ewidencji odpadów

Informujemy, że kończą się prace nad zmianą systemu ewidencji odpadów, który według założenia ma funkcjonować od 1 stycznia 2020 r.

System ewidencji odpadów prowadzony będzie w formie elektronicznej. Oznacza to duże zmiany dla stacji demontażu pojazdów oraz innych zakładów zbierania i przetwarzania odpadów.

System przewiduje również nałożenie obowiązków elektronicznej ewidencji na wytwarzających odpady. Do systemu BDO dostęp będą miały m. in. organy Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego, ze względu na ułatwienie kontroli podczas transportu odpadów.

O szczegółach będziemy Państwa informować na najbliższych spotkaniach.

Podstawa prawna