Szkolenie dla stacji demontażu pojazdów w Katowicach

Formularz zgłoszeniowy

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie dla stacji demontażu pojazdów zaplanowane na piątek 13 grudnia w budynku Ekoenergia Silesia S.A.  przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach w godz. 12.00-16.00.

Szkolenie to ma na celu przedstawienie najnowszych przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami. W ostatnim czasie wprowadzono wiele wymagań dla stacji demontażu pojazdów. Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzony będzie m.in. obowiązek elektronicznej ewidencji w systemie BDO.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Minimalne wymagania dla funkcjonowania stacji demontażu pojazdów.
 2. Monitoring miejsc magazynowania odpadów.
 3. Zasady gospodarowania odpadami w tym magazynowania odpadów (omówienie najnowszego projektu rozporządzenia).
 4. Ewidencja opakowań na stacji demontażu (w przypadku sprzedaży części z demontażu).
 5. Zasady zagospodarowania gazu LPG oraz czynnika chłodniczego z klimatyzacji.
 6. Baza Danych Odpadowych – omówienie działania systemu od 1 stycznia 2020 r.
 7. Zasady odprowadzania ścieków przemysłowych ze stacji demontażu (operaty i pozwolenia wodnoprawne).

PROWADZĄCY:

Jakub Smakulski, wykształcenie wyższe (prawo, ochrona środowiska). Praktyk z 20-sto letnim doświadczeniem w zarządzaniu i doradzaniu stacjom demontażu pojazdów w Polsce. Certyfikowany pełnomocnik ds. gospodarki odpadami. Od 2010 roku prezes Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów Eko-Auto.

KOSZTY:

Koszt uczestnictwa w spotkaniu to 200zł[1] brutto od uczestnika.

ZGŁOSZENIA:

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: biuro@ekoauto.org.


[1] Udział w szkoleniu dla członków Stowarzyszenia EKO-AUTO jest nieodpłatny.

Nowy projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

W procesie opiniodawczym uwzględniono większość uwag Stowarzyszenia, których celem było zmniejszenie uciążliwości w prowadzonej działalności. Stowarzyszenie planuje nadal aktywnie uczestniczyć w dalszych pracach nad projektem.


LINK DO PROCESU LEGISLACYJNEGO

DRUK ROZPORZĄDZENIA

SZKOLENIE Z ZAKRESU BDO

Szanowni Członkowie,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie z zakresu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zorganizowane we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska-Państwowym Instytutem Badawczym odpowiedzialnym za pilotaż systemu BDO w zakresie modułu ewidencji odpadów.

Szkolenie to ma ułatwić Państwu działania związane zarówno z ewidencją odpadów, jak i sprawozdawczością, które od 1 stycznia 2020r. przewidziane są wyłącznie poprzez bazę danych odpadowych BDO.

Program szkolenia „Funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”:

 • Najważniejsze informacje o systemie BDO:
 • informacje ogólne
 • omówienie głównych modułów systemu:
  • moduł rejestracji
  • moduł ewidencji
  • moduł sprawozdawczy
 • Omówienie modułu ewidencji odpadów:
  • karta przekazania odpadów
  • karta ewidencji odpadów
  • karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
  • karta zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • karta ewidencji odpadów niebezpiecznych
  • karta przekazania odpadów komunalnych
 • Korzyści wynikające z uruchomienia systemu BDO
 • Panel dyskusyjny

Szkolenie zaplanowane jest na czwartek, 5 grudnia 2019r. i odbędzie się w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (budynek H sala 154) przy ul. Rubież 46 w Poznaniu w godzinach od 11.00-14.00.

Głównym prelegentem będą przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska.

Szkolenie ma charakter zamknięty i jest przewidziane wyłącznie dla Członków Stowarzyszenia EKO-AUTO.
Potwierdzenie udziału proszę kierować na adres e-mail: biuro@ekoauto.org lub telefonicznie pod nr 533 666 815 do dnia 29 listopada br.

Pierwsze szkolenie z zakresu BDO organizowane przez Urząd Marszałkowski

W dniu 28.10.2019 roku Prezes Jakub Smakulski był obecny na szkoleniu dot. obsługi Bazy Danych Odpadowych prowadzonym przez przedstawicieli Instytutu Ochrony Środowiska. Szkolenie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Środowiska. Podczas szkolenia wyjaśniono kilka zagadnień dotyczących zasad prowadzenia ewidencji odpadów oraz obrotu odpadami.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami – ustalenia

W poniedziałek 28.10.2019 odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Tematem obrad były zagadnienia związane z wprowadzeniem od 1 stycznia 20120 roku Bazy Danych  Odpadowych.
W imieniu stacji demontażu pojazdów w spotkaniu uczestniczył Prezes Stowarzyszenia, Jakub Smakulski. Podczas spotkania przedstawiono analizę sytuacji dotyczącej wdrażania systemu elektronicznej ewidencji odpadów. Podkreślono, że przedsiębiorcy maja zbyt mało czasu na przetestowanie systemu i wdrożenie w swoich przedsiębiorstwach. Zaznaczono również, że w systemie znajduje się obecnie ponad 150 tys. podmiotów, a według wymogów zawartych w przepisach powinno się ich znajdować o wiele więcej. Szacuje się liczbę na 1 500 000 podmiotów.

Prezes Smakulski zawnioskował o wydłużenie terminu wdrożenia BDO oraz na możliwość prowadzenia bazy w formie elektronicznej i tradycyjnej. Członkowie zespołu również wnioskowali o takie rozwiązanie.
Rzecznik zaproponował skierowanie pisma do  Ministra Środowiska z prośbą o umożliwienie przedsiębiorcom wdrożenia systemu w roku 2020 oraz obniżenie kar za brak wpisu do BDO z kwoty 5000 zł do kwoty adekwatnej do popełnionego naruszenia. Zaproponowano również umożliwienie wprowadzenia rozliczenia miesięcznego w systemie, na takich samych zasadach jak odbywa się to w formie tradycyjnej, na bazie obowiązujących przepisów.

Szkolenie dla stacji demontażu pojazdów już za nami!

Szkolenie PPNT 25.10.2019r.

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie zarówno na nieformalne spotkanie dla stacji demontażu dn. 24 października, jak i szkolenie, które odbyło się w piątek w Parku PPNT w Poznaniu.

Oba spotkania przebiegły w atmosferze dyskusji i w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań na funkcjonowanie stacji demontażu w obecnej sytuacji prawnej. Przekazane sugestie i wskazówki zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie EKO-AUTO zarówno w trakcie obecności na posiedzeniach zespołów roboczych w kwestiach związanych z branżą recyklingu, jak i w trakcie udziału w pracach pilotażowych nad systemem BDO.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie w najbliższym czasie będziemy organizować kolejne szkolenie.

Wszelkie informacje będą dostępne na stronie www.