PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ODZYSKU ODPADÓW POZA INSTALACJAMI

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami:

projekt rozporządzenia w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami

Rozporządzenie stanowi realizację zapisu zawartego w art. 30 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., mówiącego o konieczności określenia rodzajów odpadów oraz warunków ich odzysku w procesach R3, R5, R11 i R12 poza instalacjami i urządzeniami, z uwzględnieniem właściwości odpadów oraz możliwości zagospodarowania ich w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi.

 

Powrót do aktualności