Uwagi do projektu ustawy deregulacyjnej

Na prośbę Pana posła Bartłomieja Wróblewskiego (przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji) Stowarzyszenie EKO-AUTO przedstawiło swoje dodatkowe stanowisko dotyczące zmian w przepisach, które z założenia mają odciążyć małych i średnich przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów. Prezes Jakub Smakulski wskazał na możliwą szkodliwą konsekwencję przepisów uwzględniających możliwość czasowego wycofania z ruchu pojazdu na okres od 2 do 24 miesięcy z możliwością łącznego okresu wycofania maksymalnie do 48 miesięcy. Jako środowisko recyklerów pojazdów, które zmaga się z nierówną konkurencją „szarej strefy” prezes Smakulski wskazał, że planowany zapis spowoduje zwiększenie ilości pojazdów, które będą demontowane nielegalnie. Możliwość czasowego wycofania z ruchu pojazdu pozwoli osobie zajmującej się nielegalnym demontażem na przeprowadzenie procesu demontażu w miejscu do tego nieuprawnionym i sprzedaży elementów pojazdu (najczęściej na portalach aukcyjnych).

Prezes Smakulski podkreślił również, że proponowany zapis zastosowania ¾ iloczynu w ramach obliczania zabezpieczenia roszczeń w stosunku do magazynowanych odpadów jest wartością większą niż zakładał pierwotny projekt Stowarzyszenia EKO-AUTO oraz innych organizacji działających w ramach zespołów roboczych przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rekomendowany przelicznik to ½ kwoty zabezpieczenia roszczeń. Kwota zabezpieczenia roszczeń wnoszona w 99% w postaci depozytu pieniężnego w znaczący sposób osłabia funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorców (głównie firm rodzinnych). Wnoszone kwoty to wartości od 40 000 zł do nawet 2 milionów złotych. Pieniądze złożone w depozycie nie mogą być wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Środki te są również przechowywane na kontach z bardzo niskim oprocentowaniem, rzędu 0,5% do 1%. Decyzja jest wydawana na okres 10 lat. Po tym czasie pieniądze te (zwłaszcza w świetle obecnej inflacji) stracą zupełnie swoją wartość.

Pozytywnie została przyjęta zmiana przepisów wnioskowana m. in. przez Stowarzyszenie EKO-AUTO zapisu zawartego w Art. 23 pkt 3e Projektu Ustawy dotyczącym poszerzenia katalogu form zabezpieczenia roszczeń. Stowarzyszenie EKO-AUTO wnioskowało o poszerzenie tego katalogu i wprowadzenia m. in. formy zabezpieczenia w postaci hipoteki. Tego rodzaju instrument pozwoli na zmniejszenie uciążliwości dla przedsiębiorców, zwłaszcza przy konieczności wniesienia większej kwoty zabezpieczenia roszczeń finansowych.