Posiedzenie Zespołów Roboczych przy Rzeczniku MŚP

21 czerwca 2023 roku odbyło się połączone posiedzenie Zespołów Roboczych ds.: Paliw, Branży Alkoholowej, Transportu, Podatków i danin quasi-podatkowych, Recyklingu i gospodarki odpadami, Branży Motoryzacyjnej oraz Klimatu i Energii. Omawiane były zagadnienia modyfikacji w systemie SENT. Prezes Jakub Smakulski podkreślił, że proponowane zmiany, jak i obowiązujące regulacje nakładają podwójne obciążenie dla przedsiębiorców prowadzących Stacje Demontażu Pojazdów w przypadku transportu olejów odpadowych (przepracowanych). Jest to nadmierne zwiększenie obowiązków wobec małych i średnich przedsiębiorców. Prezes wskazał również na słuszną uwagę dotyczącą zwiększenia pojemności tzw. zakładowej stacji paliw z 2,5 m3 na wartość 5m3. Zaproponowana wartość stworzyłaby sytuację, gdzie tysiące podmiotów podlegałyby pod nowe regulacje.