Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Transportu i Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

30 marca 2023 roku odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Transportu i Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami. Podczas obrad poruszane były zagadnienia związane z obrotem odpadami, przewozem towarów niebezpiecznych oraz planowanym zmianom ograniczającym eksport odpadów metali poza obszar Unii Europejskiej.

Prezes Jakub Smakulski zarekomendował, aby rząd Rzeczpospolitej Polskiej przedstawił negatywne stanowisko w sprawie ograniczania obrotu złomem. Konsekwencje ograniczeń eksportu metali żelaznych dotkną małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, które mają bardzo duży wpływ na proces pozyskiwania odpadów „u źródła”. Prezes podkreślił również, że ograniczenie eksportu surowca spowodować może wzrost kosztów produkcji dóbr, które trafiają do obszaru handlowego Unii Europejskiej i są wytwarzane z metali na terenie państw poza obszarem UE.