Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami wraz z Zespołem Roboczym ds. Branży Motoryzacyjnej

W dniu 14 listopada 2022 roku odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami wraz z Zespołem Roboczym ds. Branży Motoryzacyjnej. Tematem obrad było zjawisko szarej strefy w branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.