Spotkanie z Rzecznikiem MŚP w Poznaniu

W dniu 17 listopada 2022 r. Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w spotkaniu z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, Panem Adamem Abramowiczem. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących problemów przedsiębiorców. Omawiane były również tematy cen za energię elektryczną (specjalne obniżki dla firm z sektora MŚP) oraz obniżenia składek ZUS dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.