Kolejne spotkania w urzędzie marszałkowskim w sprawie decyzji dla stacji demontażu pojazdów

Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dotyczącym postępowań administracyjnych związanych ze zmianami pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami dla stacji demontażu pojazdów. Jest to kolejne spotkanie realizowane na rzecz branży recyklingu pojazdów.