Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ będzie działał zerojedynkowo

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rusza z determinacją do walki z mafią środowiskową. Dodatkowymi narzędziami w walce z przestępczością środowiskową i szarą strefą w tym elemencie życia publicznego będzie prawo, które pozwoli na nakładanie wysokich kar, sięgających nawet 10 mln zł.

Minister Ozdoba oraz eksperci podkreślali, że tak zdeterminowana walka z mafią środowiskową będzie także możliwa dzięki współpracy wielu państwowych służb środowiskowych, bo sam GIOŚ to za mało.

Dlatego będą w niej brali udział również Wyższy Urząd Górniczy, Komenda Wojewódzka Policji, Dolnośląska Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Izba Skarbowa we Wrocławiu oraz Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

Ma to pozwolić na bardzo wiele różnorodnych działań, m.in. na skrupulatne kontrole i sprawdzenie szlaków komunikacyjnych oraz  sprawdzanie, jakimi drogami transportowane są do Polski odpady. W ten sposób wydział chce m.in. zabezpieczyć tereny na Dolnym Śląsku bogate w wyrobiska po złożach różnych minerałów, w których można by nielegalnie składować odpady.

Źródło: portalkomunalny.pl LINK