Rozmowy na temat przyszłości rynku stacji demontażu pojazdów

W dniach 24-25 marca 2022 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele branży głównie z rynku Unii Europejskiej oraz kilku państw spoza Europy. Stacje demontażu z Polski były reprezentowane przez prezesa Stowarzyszenia EKO-AUTO, Pana Jakuba Smakulskiego. Podczas spotkania obecni byli również przedstawiciele Komisji Europejskiej, producentów (m. in. BMW, Tesla, Volvo, Yamaha, Kawasaki) oraz operatorów systemu recyklingu (m.in. ARN Netherlands).
Stowarzyszenie EKO-AUTO zostało zaproszone do udziału w obradach w celu ustalenia zakresu propozycji zmian w przepisach dotyczących przetwarzania zużytych pojazdów. Ustalenie celów dla branży na poziomie europejskim jest istotne dla przyszłych zmian przepisów w Polsce. Podczas dwudniowych rozmów poruszano również zagadnienia identyfikacji zagrożeń dla branży ELV (szczególnie identyfikacji skali surowców potrzebnych do przetworzenia) oraz udziału tworzyw sztucznych w branży motoryzacyjnej, a co za tym idzie branży recyklingu pojazdów. Pojawiły się m. in. postulaty, aby 25% wytworzonych z demontażu tworzyw sztucznych funkcjonowało w ramach obiegu zamkniętego.
Dużą część spotkania poświęcono szarej strefie. Zwrócono uwagę na konieczność zwiększonej kontroli operatorów strzępiarek w zakresie identyfikacji przyjmowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji z legalnie działających stacji demontażu pojazdów.
Podczas spotkania uczestnicy wypełnili ankiety dotyczące rozwiązań rynku recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po spotkaniu zostanie przedstawiony raport i propozycje działań w kierunku modyfikacji przepisów.