Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

30 października 2020 r. o godz. 11.00 w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej. Omawiane były projekty zmian przepisów w Prawie o ruchu drogowym (druki 690 oraz UC48).

Członkowie zespołu przychylili się do negatywnego zaopiniowania projektu zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym zawartego w druku nr 690. Planowany przepis stwarza możliwość wprowadzenia do ruchu pojazdów, które powinny trafić do stacji demontażu pojazdów.

Zespół poruszył również zagadnienia dotyczące technicznej szkody całkowitej, jak i ekonomicznej szkody całkowitej. Stowarzyszenie EKO-AUTO jest za rozwiązaniami, aby pojazdy znacząco uszkodzone trafiały przede wszystkim do stacji demontażu pojazdów, a nie zasilały szarej strefy. Omawiany szeroko był również projekt zmian przepisów zawartych w druku UC48. Dyskusja skupiła się głównie na sankcjach dotyczących przekroczenia terminu badania technicznego pojazdu