Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

28 października 2020 roku odbyło się 22 posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Pani Marzena Berezowska oraz specjaliści odpowiedzialni za koordynację Bazy Danych Odpadowych (BDO) – Pani Dominika Tocka i kierownik projektu Pan Marek Goleń.

Przedstawicielka Ministerstwa Środowiska powiedziała, że założenia zawarte w projekcie UD33 (planowane połączenie plików JPK z kartami przekazania odpadu) będą rozważane i czas ich wdrożenia nie nastąpi z dniem 1 stycznia 2021 r. Planuje się wdrożenie przepisów z terminie późniejszym. Ministerstwo nie przeanalizowało jeszcze wszystkich uwag złożonych przez organizacje branżowe.

Ministerstwo analizuje również kwestie wprowadzania korekt kart przekazania odpadów, o co wielokrotnie wnioskowało Stowarzyszenie EKO-AUTO.