Zmiany w rządzie – Ministerstwo Klimatu i Środowiska

W Dzienniku Ustaw ukazało się już rozporządzenia premiera, które przyporządkowało działy konkretnym ministrom. W wyniku rekonstrukcji rządu liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14.

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka pokieruje działami administracji rządowej:

  • energia,
  • gospodarka wodna,
  • klimat,
  • środowisko.

Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a organami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi są: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Więcej informacji