Projekt Ustawy o zmianie ustawy o odpadach

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt o zmianie Ustawy o Odpadach, zakładający m.in. zapewnianie uczciwej konkurencji na rynku gospodarowania odpadami poprzez zlikwidowanie tzw. „szarej strefy” gospodarowania odpadami.

Link do projektu