Komentarz do zaleceń dla pracodawców i pracowników pracujących bezpośrednio przy zbieraniu, przetwarzaniu lub transporcie odpadów

W dniu dzisiejszym Prezes Smakulski przekazał prośbę o do Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającym przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, aby nie wprowadzać dodatkowych zaleceń dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu odnośnie zagrożeń spowodowanych panująca pandemią.

Apel taki skierował prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie. Stowarzyszenie EKO-AUTO jako pierwsze przedstawiło kilkanaście prostych zasad funkcjonowania w tym trudnym okresie. Członkowie prowadzący stacje demontażu pojazdów uważają, że wprowadzanie administracyjnych wytycznych dotyczących zasad postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji może utrudnić funkcjonowanie podmiotów gospodarczych.

Stan zagrożenia pandemicznego trwa w Polsce od ponad dwóch miesięcy i zarządzający firmami już wprowadzili rozwiązania ograniczające zagrożenie i rozprzestrzenianie wirusa.

Nie odnotowano wśród przedsiębiorców zapotrzebowania na wyznaczenie dodatkowych reguł dla branży.

Ponadto należy podkreślić, że nie dotarły do nas sygnały, aby na terenie stacji demontażu miało dojść do zakażenia koronawirusem. Nie przesłano również komunikatów o zakażeniach wśród pracowników stacji demontażu pojazdów.