Planowane zmiany w BDO

Administratorzy BDO informują o planowanej zmianie w systemie BDO, w zakresie Karty Ewidencji Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji.

Zmiany miałyby obejmować kwestie, o które Stowarzyszenie Eko-Auto postulowało w trakcie prac nad systemem.

PROPONOWANE ZMIANY

1. Reorganizacja w zakładce WYTWARZANE ODPADY:

  • usunięcie z listy kolumny „Masa przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia w tonach [Mg]”
  • w formularzu nowego/edycji wpisu, usunięcie pola „Masa przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia w tonach [Mg]”

2. Dodanie nowej zakładki WYPOSAŻENIE I CZĘŚCI:

  • lista wpisów składająca się z pól: „Data wpisu”, „Masa przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia w tonach [Mg]”, „Imię i nazwisko osoby sporządzającej”
  • formularz dodawania/edycji wpisu
  • usuwanie wpisu