Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2020r. dopuszcza przemieszczanie się w kontekście wykonywania czynności służbowych.
Można się przemieszczać jeżeli dotyczy to:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych (…) oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (…) oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

Rozporządzenie nie wymusza ograniczenia w sprzedaży części samochodowych, więc klienci mogą przyjeżdżać na stacje w celu zakupu części, oczywiście przy zachowaniu standardów higieny i bezpieczeństwa.