II wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚ

We wtorek o godz. 10.30 odbyła się II wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem.
Tematem rozmowy była tarcza antykryzysowa oraz przepisy dla przedsiębiorców na czas pandemii.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele ponad 60 organizacji skupiających przedsiębiorców z różnych branż. Grupę stacji demontażu pojazdów reprezentował m. in. prezes Stowarzyszenia EKO-AUTO – Jakub Smakulski. Omawiane były główne zagadnienia tzw. pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej skutkami epidemii.
Prezes Smakulski postulował o równoczesne wprowadzenie dopłat do wynagrodzeń oraz kredytów preferencyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podkreślał, że oba te rozwiązania mogą być stosowane równocześnie. Dopłaty do pensji pracowniczych pozwolą zmniejszyć obciążenie dla przedsiębiorców, a kredyty pozwolą sfinansować pozostałe koszty prowadzenia lub utrzymania firmy. Przedstawione propozycje będą dyskutowane z Panią Minister Jadwigą Emilewicz z Ministerstwa Rozwoju.

W załączeniu przedstawiamy prezentację z postulatami Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (RMŚP), które będą omawiane w trybie pilnym w ramach pakietu przeciwdziałania skutkom koronawirusa.

W ramach telekonferencji Fundacja Firmy Rodzinne przedstawiła raport z badań przedsiębiorców „Skala zagrożenia polskich firm blokadą gospodarczą związaną z zagrożeniem epidemią koronawirusa”. Opracowanie to stanowi jedną z podstaw działań organizacji w celu ochrony małych i średnich przedsiębiorstw przed skutkami epidemii.