Zmiana Ustawy o Odpadach – sprawozdanie z posiedzenia senackiej Komisji Środowiska

Podczas wczorajszego posiedzenia senackiej Komisji Środowiska analizowano treść projektu ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Komisja zaproponowała przesunięcie do 30 czerwca 2020 r. terminów składania sprawozdań m.in.:

  • Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
  • Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
  • Sprawozdań komunalnych (o odebranych odpadach komunalnych, prowadzeniu PSZOK oraz zbieraniu odpadów komunalnych).

Sprawozdanie z posiedzenia komisji

O kolejnych etapach prac dot. zmiany ustawy o odpadach będziemy informować na bieżąco.