Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie BDO

Trwa właśnie posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, podczas którego omawiany jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 119).

Prezes Stowarzyszenia, Pan Jakub Smakulski bierze udział w pracach nad projektem jako reprezentant branży recyklingu pojazdów.

Komisja zatwierdziła projekt zmiany ustawy o odpadach wprowadzający 6-cio miesięczny okres prowadzenia ewidencji zarówno w wersji papierowej, jak i w systemie BDO (konieczność uzupełniania danych w BDO niezwłocznie, najpóźniej do 31 lipca 2020).

Projekt został zarekomendowany (jednogłośnie) i przekazany do dalszych prac parlamentarnych. Jest duża szansa na przyjęcie projektu na posiedzeniu sejmu 8 i 9 stycznia 2020 r.

Dodatkowo Prezes Smakulski wystąpił z prośbą, aby sprawozdania za rok 2019 również mogły być wykonywane w formie tradycyjnej, ze względu na skomplikowany charakter obliczeń poziomów odzysku i recyklingu oraz rozliczenia wytwarzanych odpadów w systemie do końca lutego, a nie do końca roku jak w innych branżach.

O postępach prac będziemy informowali na bieżąco.