Pierwsze szkolenie z zakresu BDO organizowane przez Urząd Marszałkowski

W dniu 28.10.2019 roku Prezes Jakub Smakulski był obecny na szkoleniu dot. obsługi Bazy Danych Odpadowych prowadzonym przez przedstawicieli Instytutu Ochrony Środowiska. Szkolenie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Środowiska. Podczas szkolenia wyjaśniono kilka zagadnień dotyczących zasad prowadzenia ewidencji odpadów oraz obrotu odpadami.