Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami – ustalenia

W poniedziałek 28.10.2019 odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Tematem obrad były zagadnienia związane z wprowadzeniem od 1 stycznia 20120 roku Bazy Danych  Odpadowych.
W imieniu stacji demontażu pojazdów w spotkaniu uczestniczył Prezes Stowarzyszenia, Jakub Smakulski. Podczas spotkania przedstawiono analizę sytuacji dotyczącej wdrażania systemu elektronicznej ewidencji odpadów. Podkreślono, że przedsiębiorcy maja zbyt mało czasu na przetestowanie systemu i wdrożenie w swoich przedsiębiorstwach. Zaznaczono również, że w systemie znajduje się obecnie ponad 150 tys. podmiotów, a według wymogów zawartych w przepisach powinno się ich znajdować o wiele więcej. Szacuje się liczbę na 1 500 000 podmiotów.

Prezes Smakulski zawnioskował o wydłużenie terminu wdrożenia BDO oraz na możliwość prowadzenia bazy w formie elektronicznej i tradycyjnej. Członkowie zespołu również wnioskowali o takie rozwiązanie.
Rzecznik zaproponował skierowanie pisma do  Ministra Środowiska z prośbą o umożliwienie przedsiębiorcom wdrożenia systemu w roku 2020 oraz obniżenie kar za brak wpisu do BDO z kwoty 5000 zł do kwoty adekwatnej do popełnionego naruszenia. Zaproponowano również umożliwienie wprowadzenia rozliczenia miesięcznego w systemie, na takich samych zasadach jak odbywa się to w formie tradycyjnej, na bazie obowiązujących przepisów.