Rozmowy na temat branży podczas panelu „Ochrona Środowiska” na Kongresie „Myśląc Polska”

W dniu 5 lipca 2019 r. przedstawiciel Stowarzyszenia
EKO-AUTO został zaproszony na panel „Ochrona środowiska” w ramach Kongresu Myśląc Polska .

W trakcie panelu w kuluarach przeprowadzona została rozmowa z Podsekretarzem Stanu, Panem Sławomirem Mazurkiem, który nadzoruje dziedzinę gospodarki odpadami, w tym recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Podczas rzeczowej i merytorycznej rozmowy zwrócono uwagę na skalę działalności szarej strefy w branży recyklingu samochodów oraz na negatywne konsekwencje wdrażania ostatniej nowelizacji ustawy o odpadach (tzw. ustawy pożarowej). Przedyskutowano również treść ostatniego projektu dotyczącego wymagań przeciwpożarowych dla stacji demontażu pojazdów. Szczegółowe uwagi zostały przyjęte przez ministra Mazurka.

W toku rozmowy potwierdzono również informacje o planowanym przesunięciu terminu składania wniosków o aktualizację posiadanych decyzji do dnia 5 marca 2020 roku.

Warto podkreślić, że p. Mazurek głęboko zainteresował się problemami stacji demontażu pojazdów.

Przedstawiciele Stowarzyszenia EKO-AUTO zaoferowali swoją pomoc w rzeczowej dyskusji i merytorycznym rozwiązywaniu bieżących problemów.