Nielegalny transport odpadów w szczecińskim porcie zatrzymany

W szczecińskim porcie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali ponad 17 ton odpadów. Na odpady te składały się nieposegregowane elementy pochodzące z demontażu używanych samochodów. Wśród odpadów były opony, elementy tapicerki, zderzaki, fotele samochodowe, przewody elektryczne, tablice rozdzielcze i podzespoły elektroniczne.

Są to odpady, które objęte są zakazem wywozu poza obszar Unii Europejskiej. Ostatecznie miały dotrzeć do Gruzji. Według dołączonych dokumentów krajem nadania były Niemcy.

Ze względu na fakt, że dokumentacja towarzysząca przesyłce nie zawierała dokumentów wymaganych przy transporcie odpadów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie skierowany został wniosek o ocenę przywożonego towaru pod kątem spełnienia definicji odpadu.

W ocenie szczecińskiego WIOŚ-u przewożony ładunek, należy zakwalifikować do odpadów. Inspekcja oceniała także, że przewóz odpadów z gumy i siedzeń samochodowych wypełnia definicję nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów, określoną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów. Informacja o sprawie została również przekazana Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Źródło: https://sozosfera.pl/odpady/nielegalny-transport-odpadow-zatrzymany/