Prace nad zmianami ustawy Prawo o ruchu drogowym

Trwają intensywne prace nad zmiana przepisów w Prawie o ruchu drogowym, które mogą poprawić sytuację branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Rozważa się wprowadzenie przepisów umożliwiających egzekwowanie obowiązku złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni. Na chwilę obecną „szara strefa” często wykorzystuje luki w przepisach i pojazdy nie trafiają do legalnie działających stacji demontażu. Egzekwowanie obowiązku wyrejestrowania oraz przerejestrowania pojazdu może stanowić podstawę do likwidacji patologii.

Resort Infrastruktury rozważa również możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy w przypadku konieczności wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji.
Zapis taki może być zagrożeniem dla systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Stowarzyszenie EKO-AUTO prowadzi bieżące konsultacje w zakresie przedstawionych propozycji.

O szczegółach będziemy informować naszych członków.