Projekt zmiany Ustawy o odpadach

Stowarzyszenie EKO-AUTO przekazało uwagi do projektu zmiany ustawy o odpadach. Przedstawiciele Stowarzyszenia zostali poproszeni przez Ministerstwo o zaopiniowanie projektu.
Przedstawiono analizę regulacji, które mogą wpłynąć na działalność stacji demontażu pojazdów.
Prezes Stowarzyszenia jest stałym w kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za procedowanie projektu.

Szczegółowe informacje z prowadzonych konsultacji przekażemy na Walnym Zebraniu Członków, które odbędzie się 26 czerwca 2018 r.