Czy przepisy dotyczące udostępnienia danych zawartych w CEPIK się zmienią?

 

Znalezione obrazy dla zapytania cepik

Jest planowana zmiana przepisów odnośnie udostępnienia danych zawartych w CEPIK.
Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO już od kilku lat postulowało o takie rozwiązania.
Po ostatnich konsultacjach oczekujemy zmiany przepisów. Mamy nadzieję, że uzyskanie dostępu do danych umożliwi Głównemu Inspektorowi Ochrony środowiska skuteczniejszą walkę z szarą strefą w branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Sprawozdanie o rządowym projekcie zmian

Projekt zmian ustawy o CEPIK