Ważne – terminy składania sprawozdań za rok 2016! - EKO-AUTO

Ważne – terminy składania sprawozdań za rok 2016!

Dodane w8 marca 2017 | Przez: | Aktualności | Możliwość komentowania Ważne – terminy składania sprawozdań za rok 2016! została wyłączona

Marzec to czas, kiedy właściciele stacji demontażu pojazdów są zobowiązani składać do właściwych urzędów stosowne sprawozdania.

Przypominamy zatem, że w dniu 15 marca upływa termin złożenia rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Oprócz rocznego sprawozdania należy również złożyć Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Zbiorcze zestawienie składamy do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.

Stacje Demontażu Pojazdów wprowadzające na rynek produkty oraz produkty w opakowaniach są zobowiązane złożyć sprawozdania do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

31 marca 2017 upływa termin składania sprawozdań o gospodarczym korzystaniu ze środowiska, a 15 marca 2017 sprawozdań o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Komentarze są zamknięte