Rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za brak sieci weszło w życie

 

damaged cars in car demolition

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. z dniem 01.01.2017r. weszły w życie nowe przepisy w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

Rozporządzenie określa następujące wysokości opłat:

-> opłaty stałej za brak sieci zbierania pojazdów – 12 000 zł,
-> stawki opłaty za brak sieci zbierania pojazdów – 12 zł za brak jednej stacji demontażu lub jednego punktu zbierania pojazdów w ciągu roku kalendarzowego za każdy pojazd wprowadzony na terytorium kraju w tym roku kalendarzowym.

Zamieszczamy pełną treść uzasadnienia tych regulacji tutaj.