SENAT PRZYJĄŁ POPRAWKI DO USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ O RECYKLINGU PWE

66138

Dnia 15 maja br.  w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej. Z treścią sprawozdania z obrad mogą zapoznać się Państwo klikając w zamieszczony poniżej link. Podczas posiedzenia Senatu RP, które odbyło się w dniach 20-21 maja br. przyjęto poprawki do ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw. W kolejnym etapie prac nad ustawą dokument trafi do Sejmu, który rozpatrzy poprawki wniesione przez Senat. Treść poprawek zaproponowanych przez Senat znajdą Państwo w sprawozdaniu z obrad Komisji Środowiska i Komisji Gospodarki Narodowej. Wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku będzie skutkowało brakiem dopłat do demontażu pojazdów za 2016 rok.

Sprawozdanie Komisji Środowiska i Komisji Gospodarki Narodowej

Powrót do aktualności