POWOŁANO ZESPÓŁ DO SPRAW POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

members-651819_1280Zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2015r. powołano Zespół do spraw pojazdów wycofanych z eksploatacji, który ma pełnić rolę organu pomocniczego Ministra Środowiska. Zakres działania Zespołu ma obejmować analizę skuteczności systemu gospodarki PWE względem aktualnych przepisów, a także lokalizowanie obszarów problemowych (w szczególności dotyczących szarej strefy demontażu oraz możliwości osiągania poziomów odzysku i recyklingu) oraz proponowanie rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych dla wskazanych problemów. W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący – Janusz Ostapiuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska,

Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Szymborska – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska,

Członkowie:

1. Katarzyna Chmielewska-Jabłońska – starszy specjalista w Departamencie Kontroli Rynku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska,

2. Małgorzata Tomczak – naczelnik w Departamencie Kontroli Rynku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska,

3. Bożena Dryja – doradca w Departamencie Ochrony Ziemi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

4. Jarosław Roliński – Zastępca Dyrektora w Departamencie Ochrony Ziemi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do prac Zespołu będą mogły być zapraszane osoby reprezentujące organy administracji rządowej i samorządowej, a także środowisko naukowe i gospodarcze.

Z treścią Zarządzenia można zapoznać się klikając poniżej:

Zespół ds. PWE

Powrót do aktualności