PREZES EKO-AUTO JAKUB SMAKULSKI DLA INSTYTUTU BADAŃ RYNKU MOTORYZACYJNEGO

_DSC0059

 Zapraszamy na stronę internetową Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR!

W dziale Strefa Biznesu opublikowano stanowisko Prezesa EKO-AUTO Jakuba Smakulskiego w sprawie projektu zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W artykule poruszona została m.in. kwestia pominięcia działań mających na celu likwidację „szarej strefy”, a także usunięcia zapisu zobowiązującego ubezpieczycieli oraz właścicieli samochodów do oddania pojazdu do stacji demontażu w sytuacji orzeczenia szkody całkowitej.

Czytaj dalejPREZES EKO-AUTO JAKUB SMAKULSKI DLA INSTYTUTU BADAŃ RYNKU MOTORYZACYJNEGO

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA OPUBLIKOWAŁO SPRAWOZDANIE O POZIOMACH ODZYSKU I RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska opublikowane zostało Sprawozdanie Rzeczpospolitej Polskiej na temat osiągniętych poziomów ponownego użycia i odzysku oraz ponownego użycia i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji za okres od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. Zgodnie z zamieszczonymi w dokumencie danymi, poziomy odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji osiągnięte w 2012r. wynosiły odpowiednio 92,8% i 90,4%.

Czytaj dalejMINISTERSTWO ŚRODOWISKA OPUBLIKOWAŁO SPRAWOZDANIE O POZIOMACH ODZYSKU I RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012

KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA PROWADZĄCYCH STACJE DEMONTAŻU POJAZDÓW

JUŻ ZA TYDZIEŃ W SWARZĘDZU ODBĘDZIE SIĘ KOLEJNA EDYCJA KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ DLA PROWADZĄCYCH STACJE DEMONTAŻU POJAZDÓW. EKO-AUTO TRADYCYJNIE WEŹMIE W NIEJ UDZIAŁ.

Na konferencji, która odbędzie się w czwartek 11.09. zostanie poruszonych wiele interesujących zagadnień. Przedstawienie jednego z tematów zostało powierzone Prezesowi EKO-AUTO Jakubowi Smakulskiemu, który omówi nowe założenia systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ponadto poruszone będą tematy nowych pozwoleń na przetwarzanie odpadów dla stacji demontażu pojazdów oraz metod recyklingu tworzyw sztucznych. Specjalista Wielkopolskiego WIOŚ przedstawi zasady przeprowadzania kontroli w stacjach demontażu pojazdów.

Czytaj dalejKONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA PROWADZĄCYCH STACJE DEMONTAŻU POJAZDÓW

AKTUALNE ZMIANY W PRAWIE

1408021993_Folders

5 września wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Zapisy Rozporządzenia wiążą się z istotnymi zmianami dla prowadzących stacje demontażu pojazdów, których nie będzie dotyczył obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w sytuacji przetwarzania ponad 10 ton na dobę. Obowiązek ten będzie natomiast dotyczył prowadzących strzępiarki.

Czytaj dalejAKTUALNE ZMIANY W PRAWIE

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ODNIOSŁO SIĘ DO ZALECEŃ PREZESA RADY MINISTRÓW

1408022023_Diary

Ministerstwo Środowiska opublikowało pismo, w którym uwzględnione zostały zalecenia Prezesa Rady Ministrów, przedstawione podczas posiedzenia Rady Ministrów w dniu 12 sierpnia br. Obrady dotyczyły projekty ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W piśmie poruszono m.in. kwestię organizacji spotkania dotyczącego egzekwowania obowiązku posiadania ubezpieczenia oraz informacji o wprowadzeniu systemu opłat depozytowych.

 

Czytaj dalejMINISTERSTWO ŚRODOWISKA ODNIOSŁO SIĘ DO ZALECEŃ PREZESA RADY MINISTRÓW