Powołanie nowego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

15 kwietnia powołano nowego Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Na to stanowisko została wybrana Pani Joanna Piekutowska, wcześniej piastująca stanowisko zarówno w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz ostatnio w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy nowego stanowiska.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/joanna-piekutowska-glownym-inspektorem-ochrony-srodowiska