Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

27 stycznia 2022r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami. Przedmiotem posiedzenia była kwestia wydawania zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami. Posiedzenie odbyło się z inicjatywy Prezesa Jakuba Smakulskiego, który zwrócił uwagę na fakt konieczności uzyskania nowych zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów w latach 2023 i 2024. Konieczność odnowienia obowiązujących decyzji wynika z upływającego 10-letniego terminu ich ważności.

Prezes Jakub Smakulski zaproponował kilka rozwiązań, które pozwolą na skrócenie postępowania administracyjnego, aby uniknąć wydłużania okresu oczekiwania na nowe pozwolenie. Trwają prace nad przygotowaniem projektów zmian przepisów (głównie Ustawy o odpadach).

Z inicjatywy prezesa odbędzie się również posiedzenie dotyczące możliwych rozwiązań wspierających prace urzędów marszałkowskich oraz starostw jako instytucji odpowiedzialnych za wydawanie decyzji. Zaznaczono bardzo istotny problem małej ilości kadr i dużej ilości postępowań, które będą się kumulowały w okresie 2023-2024.

Link do zapisu z obrad