Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami wraz z Zespołem Roboczym ds. Zamówień Publicznych

27 sierpnia 2021 roku odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami wraz z Zespołem Roboczym ds. Zamówień Publicznych. Tematem posiedzenia były zagadnienia dotyczące nowego projektu ROP, którego zapisy mogą mieć istotny wpływ na branżę recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w czasie opracowywania zmian dla branży stacji demontażu pojazdów. Prezes Smakulski podkreślił, że problemem dla branży może być opór społeczny do ponoszenia kosztów recyklingu odpadów. Wzrost cen zagospodarowania odpadów (m. in. tworzyw sztucznych) w znaczący sposób obniża zyskowność legalnie działających stacji demontażu pojazdów.
Od wielu lat nagłaśniane jest zjawisko braku pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów poprzez praktyki quasimonopolistyczne i działania deregulujące rynek branży recyklerów.