Prace nad Dyrektywą 2000/53/EC

Komisja Europejska rozpoczęła kolejny etap prac ewaluacyjnych nad Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/EC w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO jako organizacja reprezentująca głos branży recyklingu pojazdów nie tylko na szczeblu polskim, jak i europejskim została zaproszona do udziału w rewizji dokumentu.

Podejmowane przez nas inicjatywy mają zawsze na celu ochronę interesów branży recyklingu pojazdów.
Wierzymy, że tego typu działania mają wpływ na politykę związaną z gospodarowaniem odpadami oraz bieżącym funkcjonowaniem stacji demontażu pojazdów naszych członków.