Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

9 lipca 2021 odbyło się XVII posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej. Tematem posiedzenia Zespołu były zagadnienia związane z szarą strefą w handlu i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zaproszeni zostali przedstawiciele:

– Marzena Berezowska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

– Magdalena Gosk, Dyrektor Departamentu Kontroli Odpadów, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

– Krzysztof Gołębiewski, Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Prezes Smakulski podkreślił, że od wielu lat dyskusja toczy się na te same tematy i nie widać efektu egzekucji przepisów i działania Inspekcji Ochrony Środowiska. Liczba leganie demontowanych pojazdów (po okresie wzrostu przy systemie zachęt finansowych) systematycznie spada. Nakładane są obowiązki na przedsiębiorców prowadzących legalnie działające stacje demontażu pojazdów, które nie pozwalają konkurować z „szarą strefą”. Podkreślono, że podatki są płacone przez legalnie działające przedsiębiorstwa.

Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i działającego w ramach struktur Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej wskazali, że działają zespoły interwencyjne w ramach Inspekcji Ochrony Środowiska. Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie EKO-AUTO było inicjatorem powstania specjalistycznych zespołów, które będą skutecznie likwidować ogniska nielegalnego demontażu pojazdów. Jakub Smakulski zadał pytanie jaka jest skuteczność powołanych grup interwencyjnych i jakie są statystyki skuteczności w likwidacji szarej strefy.