Posiedzenie Zespołu ds. Branży Motoryzacyjnej

W dniu 10 czerwca odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej.

Zespół omawiał zagadnienia i trudności funkcjonowania branży w związku z coraz większą działalnością szarej strefy. Przedstawiona została propozycja uregulowania kwestii oddania samochodów do nielegalnego demontażu i odnotowania tego w systemie CEPiK w latach poprzednich. Wskazano, że duża liczba pojazdów widnieje w systemie, a fizycznie została już zdemontowana. Prezes Smakulski zaznaczył, żeby uważać aby nie tworzyć przepisów, które staną się furtką do legalizowania demontażu w szarej strefie.

W drugiej części posiedzenia poruszane były tematy związane ze zmianą stawki za przeprowadzane badanie techniczne pojazdu. Stawka ta od kilkunastu lat nie uległa zmianie.