Stanowisko w sprawie rozbieżności mas odpadów w systemie BDO

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO zwróciło się z zapytaniem w sprawie interpretacji przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji odpadów, w szczególności kart ewidencji odpadów w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).

Problematyczną kwestią było którą masę należy uwzględnić w kartach ewidencji odpadów w systemie BDO w przypadku kart przekazania odpadów, które posiadają inną masę wpisaną przez przekazującego i inną masę wpisaną w momencie przyjęcia odpadów przez przejmującego odpady.

Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierował do Stowarzyszenia odpowiedź ze stanowiskiem w przedmiotowej kwestii.