Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

9 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami. Poruszane były tematy postulatów zmian w przepisach ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.

Prezes Smakulski zaapelował o podjęcie działań związanych ze zmniejszeniem stawek zabezpieczenia roszczeń, które często są źle skalkulowane w stosunku od zagrożenia wynikającego z gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów. Za przykład może tu służyć kwestia tworzyw sztucznych.

Prezes Smakulski również sprzeciwił się propozycji zwolnienia skupu złomu z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie odpadów zwracając uwagę, ze może to być kolejna furtka dla działalności szarej strefy w branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Obecnie branża ma duży problem z działaniami zagospodarowania pojazdów, które powinny trafić do stacji demontażu, przez skupy złomu.