Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

7 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Branży Motoryzacyjnej. Głównym tematem posiedzenia zespołu była kwestia zdefiniowania tzw. szkody całkowitej. Prezes Smakulski podkreślił, że brak uregulowań w tym zakresie powoduje duże straty dla stacji demontażu pojazdów, zwłaszcza w sferze handlu używanymi częściami z demontażu pojazdów. Prezes podkreślił, że określenie definicji szkody pozytywnie wpłynie na zwiększenie przychodów Skarbu Państwa w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego.