Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Prezes Smakulski zaapelował aby zorganizować spotkanie techniczne w sprawie błędów i kłopotów z obsługa Bazy Danych Odpadowych (BDO) z przedstawicielami Instytutu Ochrony Środowiska. Przedstawiciele Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zobowiązał się do zorganizowania takiego spotkania.

Prezes Smakulski wskazał również na problem dotyczący zatwierdzania sprawozdań i blokowania możliwości wypełniania pozostałych sprawozdań i przesyłania jednorazowo całej grupy sprawozdań.

Podczas posiedzenia zespołu wskazano również problemy upoważnień dla osób składających sprawozdanie, ochrony danych osobowych oraz uprawnień różnych organizacji odzysku ze względu na ich zakres działania.

W dalszej części posiedzenia zespołu omawiany został temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Prezes Smakulski postulował o zmianę ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji aby producenci pojazdów ponosili rzeczywistą odpowiedzialność za wprowadzany produkt, a nie iluzoryczną, która obecnie panuje. Koszt zagospodarowania odpadów za pojazd na rynku wynosi 1 zł (odnotowane są również stawki mniejsze wynoszące kilkadziesiąt groszy), gdzie koszt zagospodarowania jednej opony wynosi 2 zł. Ustawa wymaga zmiany systemy aby Wprowadzający produkt (pojazd) na rynek ponosił realne koszty jego zagospodarowania.