Powołanie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

4 czerwca odbyło się spotkanie organizacyjne Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej. Wskazano kilka tematów istotnych dla branży motoryzacyjnej, jak i branży recyklingu pojazdów. Głównym tematem, którym ma się zająć Zespół będzie omawianie dużej zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym (Druk Sejmowy nr 388). Nowelizacja Ustawy zawiera kilka istotnych elementów dla procesu rejestracji i wyrejestrowania pojazdów.

Następne posiedzenie przewidziane jest na 18 czerwca 2020 r.