List Rzecznika MŚP do Prezydenta RP ws. propozycji zwolnienia przedsiębiorców ze składek ZUS na okres 3 miesięcy

Prezydent RP wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z propozycją udzielenia wsparcia dla firm poprzez zwolnienie wszystkich przedsiębiorców ze składek na ZUS przez okres 3 miesięcy. Propozycja ta jest zgodna z apelem, który do Premiera wystosował w ubiegłym miesiącu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. List ten jest efektem spotkań on-line i apeli branży, w tym Stowarzyszenia EKO-AUTO.